Saviveiklinis cirkas

 Lygiagrečiai su profesionaliu vystosi ir saviveiklinis cirkas.

ZANAVYKŲ KRAŠTO CIRKO ISTORIJA


    1959 metais Šakių rajone Kudirkos Naumiestyje, kultūros namų direktoriaus, cirko entuziasto J.Vikšraičio ir meno vadovo P.Pučiliausko iniciatyva įkurtas  pirmasis Pabaltijyje ir antrasis Tarybų Sąjungoje saviveiklinis cirkas. Trupės branduolį sudarė A.Jasiulevičius, Č.Bilevičius, J.Grikietis, V.Daugėla.

1961 metais kolektyvas pavadintas „Žuvėdra”.  1963 metais jam suteiktas Liaudies cirko vardas. „Žuvėdra“ gyvavo apie dvidešimt metų, surengė apie 1200 pasirodymų ir tapo ryškiu kertiniu akmeniu Zanavykų krašto bei visos Lietuvos saviveiklinio cirko istorijai.

    1964 metų pabaigoje „Žuvėdros“ kolektyve įvyko skilimas (8 artistai) pasitraukė iš trupės ir išvyko į Lukšius (Šakių rajonas), kur  subūrė atskirą trupę, vadovaujamą  Č. Bilevičiaus ir J.Grikiečio. Šis kolektyvas Lukšiuose gyvavo iki 1969 metų.

    Trečias ir bene svarbiausias saviveiklinio cirko gyvavimo etapas – jo subūrimas buvusio naumiestiečio „Žuvėdros“ artisto J.Endriukaičio iniciatyva Šakiuose. Pirmoji treniruotė-repeticija įvyko 1976 m. vasario 15d. O jau balandžio 24d. trupė parodė valandas laiko koncertą. 1976 m. gruodžio 12 d. įvyko oficiali kolektyvo koncertinė premjera miesto žiūrovams. Programoje dalyvavo akrobatės Marytė ir Nijolė Smirnovaitės, Roma Unikauskaitė, oro akrobatas Česlovas Stonkus, klounai Lionius Bernota ir Juozas Razburskis, iliuzionistas (kolektyvo vadovas) Juozas Endriukaitis. Programą vedė Nida Martinkaitienė.  Kolektyvas pavadintas „Šypsena“.

  • Juozas Endriukaitis

 Kolektyvo vadovas Juozas Endriukaitis (centre).

Draugai